عیب یابی قطعات مکانیکی

عیب ۱- محور موتور چه در حالت روشن و چه در حالت خاموشی به سختی حرکت می کند.

علت ۱- بطور کلی خرابی بلبرینگ و یاتاقان های دو سر محور موتور.

رفع عیب ۱- خرابی بلبرینگ ها شامل الف- ترک برداشتن حلقه های بلبرینگ ، ترک برداشتن ساچمه ها و غلطک ها. ب- به وجود آمدن حفره و شیار در سطح داخلی حلقه ها که علت آن وجود ذرات سخت بین ساچمه و حلقه می باشد. ج- گریپاژ ( عدم چرخش ساچمه ها ) که ناشی از کثیفی و سخت شدن گریس بلبرینگ می باشد. د- فرسودگی و پوسیدگی – که به علت جازدن نادرست بلبرینگ و نفوذ رطوبت و عدم گریس کاری مناسب به وجود می آید. برای تشخیص عیوب گفته شده بلبرینگ را از نظر ظاهری مشاهده و لقی بین حلقه و ساچمه را امتحان می کنیم. همچنین با چرخش بلبرینگ اگر صدای غیر عادی شنیده شود دلیل بر خرابی آن می باشد که باید تعویض گردد.

ballbearing2

عیب ۲ –گاهی اوقات محور با صدای زیادی می چرخد.

علت ۲- چرخش حلقه بیرونی بلبرینگ در جای خود.

رفع عیب ۲ – جازدن نادرست بلبرینگ و عدم گریس کاری می تواند باعث لقی بلبرینگ در جای خود شود. رعیب عیب – تعویض بلبرینگ در صورت معیوب بودن بوش زدن و تراش کاری جای آن یا تعویض دری موتور.

ballbearing

طراحی و سئو : آی تی ساز || تمام حقوق برای نصف جهان موتور محفوظ می باشد.