آزمایش بارداری موتور آسنکرون-قسمت دوم

از قابلیت های این دستگاه می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

 • امکان اندازه‌گیری همزمان ولتاژ و جریان برای هشت کانال
 • ایزولاسیون الکتریکی جریان و ولتاژ در ورودی
 • امکان اندازه‌گیری توان، ضریب توان و توان رآکتیو
 • امکان نمایش دقیق شکل موج‌های سیگنالهای ولتاژ و جریان
 • امکان رسم منحنی‌های تخصصی آزمایشگاه ماشین، مانند منحنی مغناطیس‌شوندگی و …
 • امکان اتصال به پورت سریال و USB
 • امکان اندازه‌گیری اختلاف فاز
 • امکان ذخیره‌سازی لحظه‌ای اندازه‌گیری‌ها به صورت فایل اکسل
 • امکان ذخیره‌سازی شکل نمودارها به صورت فایل تصویری
 • امکان رسم منحنی هیسترزیس

chart

مشخصات برنامه ماژول اکتساب داده‌ها

 • قابلیت اندازه‌گیری ولتاژ و جریان هر چهار کانال به طور همزمان
 • محاسبه توان، ضریب توان و توان رآکتیو
 • ذخیره مقادیر ولتاژ ، جریان، توان، ضریب توان و توان رآکتیو در فایل اکسل به طور مجزا
 • رسم نمودارهای ولتاژ و جریان و توان
 • رسم نمودار هیسترزیس (نمودار x-y)
 • ذخیره نمودارها به صورت فایل bmp
 • قابلیت تنظیم دامنه و فرکانس نمودارهای رسم شده در برنامه برای نمایش بهتر
 • و قابلیت‌های دیگر …

روابط مربوط به سرعت میدان دوار ولغزش

 

در یک موتور آسنکرون سرعت میدان دوار استاتور با رابطه زیر بدست می آید.

ns

 

سرعت روتور همواره درصدی از سرعت میدان چرخان کمتر است که این مطلب با مفهوم لغزش بیان می شود.

s

هنگامی که موتور آسنکرون به صورت بی بار کار می کند به خاطر بارکوچکی که اصطکاک بر محور روتور اعمال می کند دور روتور نزدیک دور سنکرون است با افزایش بار روی شفت موتور دور موتور کاهش پیدا می کند تا در بار نامی به دور نامی می رسد .در این حالت موتور جریان نامی را از شبکه می کشد.

اندازه گیری سرعت روتور به وسیله سرعت سنج (تاکومتر)

برای اندازه گیری سرعت موتور الکتریکی از دستگاهی به نام دورسنج یا تاکومتر استفاده می شود به عنوان نمونه یک دورسنج دیجیتالی که هم حس کننده نوری وهم قسمت مکانیکی دارد را در نظرمی گیریم مطابق با شکل نحوه اندازه گیری دور به صورت مکانیکی  (می توان با قرار دادن غلتک روی محور در حال چرخش ) براحتی این آزمایش را انجام نمود.

دورسنج تابلویی

ملاحظه می شود با داشتن سرعت میدان دوار استاتور که از رابطه بالا بدست می آید وهمین طور با اندازه گیری سرعت روتور که با دورسنج (تاکومتر) اندازه گیری شد می توان لغزش را بدست آورد وآن را در گزارشات تست به صورت درصد بیان نمود.

دور سنج مکانیکی ولیزری

 

اندازه گیری ضریب توان:

ضریب توان در یک مدار تک فاز (یا یک مدار سه فاز متعادل) را می‌توان از روش وات‌متر- آمپرمتر- ولت‌متر اندازگیری کرد. به این ترتیب که توان به دست آمده به صورت وات (توان واقعی) را بر حاصل ضرب ولتاژ و جریان (توان ظاهری) تقسیم می‌کنیم. نسبت به دست آمده در واقع میزان ضریب توان بار است. البته ضریب توان در یک مدار سه فاز نامتعادل را نمی‌توان به این روش اندازه‌ گیری کرد.برای اندازه‌ گیری ضریب توان می‌توان از یک دستگاه اندازه‌گیری مستقیم ضریب توان نیز استفاده کرد. نوع انالوگ این دستگاه از دو قاب گردان الکترودینامیکی تشکیل شده است. این دو قاب گردان به صورت موازی به مدار متصل شده‌اند. اگر این دو قاب را A و B بنامیم در سر راه قاب A یک مقاومت و در سر راه قاب B یک القاگر قرار داده شده است به این ترتیب جریان در قاب B نسبت به قاب A با تاخیر همراه است. در حالتی که ضریب توان ۱ باشد جریان در قاب A با جریان مدار هم زاویه است و بنابراین گشتاور بیشینه در قاب A به وجود می‌آید و میزان ضریب توان را حداکثر مشخص می‌کند بنابراین ۱ بودن ضریب توان مشخص خواهد شد. در ضریب توان صفر، جریان جاری در قاب B با جریان مدار هم زاویه است و بنابراین گشتاور بیشینه در این قاب به وجود خواهد آمد که نشان دهنده مینیمم بودن ضریب توان است. در ضریب توان‌های بین این دو مقدار دستگاه اندازه‌گیری با توجه به نسبت گشتاور در دو قاب میزان ضریب توان را مشخص می‌کند.

نوع دیگری از دستگاه‌های اندازه‌ گیری مستقیم ضریب توان دستگاه‌های دیجیتال هستند. این دستگاه‌ها با اندازه‌ گیری میزان اختلاف زمانی بین شکل موج جریان و ولتاژ یا اندازه‌ گیری میزان توان ظاهری و توان واقعی میزان ضریب توان را تشخیص می‌دهند. روش اول – یعنی اندازه‌ گیری میزان اختلاف بین جریان و ولتاژ – تنها در صورتی قابل استفاده است که شکل موج جریان و ولتاژ کاملاً سینوسی باشد. در بارهایی مانند یکسوکننده‌ها استفاده از این روش میزان درست ضریب توان را اندازه‌ گیری نخواهد کرد.

گشتاور سنج یا ترکمتر

گشتاور با حس کردن انحراف حقیقی محور ایجاد شده توسط یک نیروی پیچشی یا با آشکار کردن آثار این انحراف اندازه گیری می‌شود. سطح یک محور تحت گشتاور دچار تراکم و کشش می‌شود. برای اندازه گیری گشتاور، معمولا عنا صر استرین گیج به صورت جفت روی محور نصب شده‌اند. یک گیج افزایش در طول را اندازه می‌گیرد و گیج د یگر کاهش طول را در جهت دیگر اندازه می‌گیرد. حسگرهای گشتاور اولیه، از ساختارهای مکانیکی مناسب با استرین گیج‌ها تشکیل شدند. هزینهٔ بالا وقابلیت اطمینان کم آنها باعث شده که مورد پذیرش صنعتی قرار نگیرند. اگر چه تکنولوژی مدرن هزینهٔ ساخت حسگرهای گشتاور را کم کرده‌است، با این وجود کنترل کیفیت روی محصول، نیاز به اندازه گیری دقیق گشتاور را افزایش داده‌است.

یک نمونه از ترکمتر دیجیتال

کاربردهای گشتاور

کاربردهای موجود برای حسگر گشتاور شامل تعیین ا ندازهٔ توان یک موتور غیر الکتریکی یا الکتریکی، توربین یا دستگاه‌های چرخندهٔ دیگراست. در حال حاضر در دنیای صنعتی، مشخصه‌های کنترل کیفیت به شرکت‌هایی برای اندازه گیری گشتاور در زمان تولید، به خصوص زمانیکه اتصالات به کار رفته شده، نیازمند هستند. اندازه گیری گشتاور مورد نیاز به صورت اتوماتیک روی ماشین‌های پیچ ومونتاژ قرار داده شده ونیز می‌توانند به ابزارهای دستی اضافه شوند. در هر دو مورد، اطلاعات جمع آوری شده می‌تواند روی databloggerها برای کنترل کیفیت انباشته شده و نتایج گزارش داده می‌شود.

مشخصه گشتاور – دور موتور القایی                                                                                                                                                                                                                     

هر موتور القایی مقدار مشخصی گشتاور راه اندازی TS دارد که به طراحی آن وابسته است برای چرخاندن هر بار مکانیکی باید به این مقدار گشتاور دقت ویژه داشت زیرا گشتاور راه اندازی موتور القایی باید بیش از گشتاور راه اندازی بار مکانیکی باشد تا موتور بتواند آن را به حرکت درآورد.  

گشتاور مورد نظر سازنده موتور القایی در نقطه کار را گشتاور نامی موتور می نامند وآن را با Tn نمایش می دهند . مثلما” این گشتاور در یک لغزش و سرعت مشخص اتفاق می افتد .که بر روی پلاک موتور یادداشت می شود.

نمای شماتیک از اندازه گیری ترکمتر

در آزمایشگاه اندازه گیری گشتاور با وسائل دقیق در هر لحظه کاملا” ثبت می شود ودر اندازه گیری ها به ماکزیمم  گشتاور Tm گفته می شود.از آنجا که در موتور القایی در فاصله نقطه Ts  تا Tm   روی مشخصه گشتاور– دور , افزایش گشتاور وسرعت با هم رخ می دهند ,بنابراین در این فاصله امکان تثبیت سرعت وجود ندارد یا به عبارتی موتور در حال افزایش سرعت است. در فاصله Ts  تا Tm  همراه با افزایش سرعت موتور مقدار گشتاور نیز مرتبا” زیاد می شود ولی با عبور از نقطه Tm (گشتاور ماکزیمم) این وضعیت تغییر نموده وگشتاور شروع به کاهش می نماید.بنابراین با رسیدن گشتاور (گشتاور محرک) به مقدار گشتاور بار (گشتاور مقاوم)یعنی نقطه تلاقی مشخصه گشتاور – دور موتور القایی با مشخصه گشتاور – دور مکانیکی (نیروی مقاوم) سرعت موتورتثبیت می گردد.این نقطه را نقطه کار موتور می نامند.در واقع برابری دو گشتاور موتور وبار مکانیکی سبب تثبیت سرعت موتور در نقطه کار می شود.برای تحلیل رفتار موتور القایی وبه حرکت در آوردن بار مکانیکی مقادیر Tm,Ts ,Tn  نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که سازندگان موتورهای القایی , مقدار Tn و نسبتهای Ts / Tn ,Tm / Tn    را در برگه مشخصات فنی در اختیار بهره بردار قرار می دهند. لازم به توضیح است نسبت  Tm / Tn نشان دهنده این است که موتور القایی برای رسیدن به نقطه کار به چه مدت زمانی احتیاج دارد هر چه مقدار این نسبت بیشتر باشد موتور شتاب بیشتری گرفته و زودتر به نقطه کار می رسد. در آزمایشگاه تمامی اندازه گیری ها با دقت وبا گشتاورسنج دیجیتال اندازه گیری و ثبت می شود.

طراحی و سئو : آی تی ساز || تمام حقوق برای نصف جهان موتور محفوظ می باشد.