آزمایشگاه

با توجه به کیفیت متفاوت در الکتروموتور های وارداتی و تاثیر مستقیم آن بر مصرف انرِژی و عمر مفید الکتروموتور باید در نظر داشت که این تفاوت در کیفیت عمدتا در سه پارامتر مهم زیر خلاصه می گردد:

۱- آلیاژ روتور و استاتور

۲- مقدار سیم مسی مصرف شده

۳- عایق بندی موتور

NJM lab

موسسه استاندارد و تحقیقات کشور برای صحت استاندارد الکتروموتور تست هایی را برطبق مرجع استاندارد خود معرفی کرده که باید الکتروموتور تحت این استاندارد ها تست شود و نهایتا راندمان آن در بازه تعریف شده قرار گیرد.

مرجع استاندارد در ایران   ISIRI 3772

مرجع استاندارد جهانی IEC 600-34

طراحی و سئو : آی تی ساز || تمام حقوق برای نصف جهان موتور محفوظ می باشد.